Мултимедия

Мултимедия
Мултимедията е средство за съчетаване на звук, анимация, видео и други типове медия, целящо осигуряване на среда за обучение, отдих, развлечение и творчество.