Скенери

Скенери

Скенерът (или сканер) е периферно устройство, което въвежда определен вид графична информация в компютър.
Скенерът служи за заснемане (представяне в цифров вид) на документ или изображение, който след това да бъде използван в компютрите. В резултат на работата на скенера се получават файлове със заснеманите обекти - фотографски снимки, документи или реални тримерни обекти.