Факсове

Факсове
За мнозина използването на факс е отживелица и предполагаме, че в известен смисъл би трябвало да се съгласим с това. Казваме „в известен смисъл“, защото това твърдение би било вярно, ако факсът беше останал на същото ниво, на което е бил като технология преди 20 години. За радост на привържениците на факса и на тези, които трябва да се съобразяват със законовите изисквания за официална кореспонденция, факсът, както и останалите средства за предаване на информация, е претърпял значителни промени.